Veliki iskorak za turizam u Lici! NP Plitvička jezera na turističkim sajmovima promovirati će cijelu destinaciju

plitvička jezera

FOTO: TRIPRABBITS

KOMENTARI