Obavijesti

HTZ objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava

dubrovnik

FOTO: TRIPRABBITS

  • Početna
  • »
  • Novosti
  • »
  • HTZ objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) danas je objavila javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Tako je objavljen Javni poziv za potpore događanjima u 2017. godini, Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini. Prijave na gore navedene javne pozive su moguće zaključno s 28. travnja 2017. godine.

Potpore za događanjima

Predmet Javnog poziva za potpore događanjima je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju. U obzir će se uzimati događanja koja doprinose ciljevima kao što su unapređenje i obogaćivanje turističke ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju te jačanju snage branda hrvatskog turizma, odnosno stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma. Sredstva potpore odobravat će se kroz tri programa, odnosno kroz program za potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima, program za potpore nacionalnim i regionalnim događanjima te kroz program za potpore TOP događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja. Za ovaj su javni poziv predviđena ukupna sredstva u iznosu od 11.500.000,00 kuna.

Potpore za projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Predmet Javnog poziva za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini je dodjela bespovratnih financijskih potpora za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima. Sredstva potpore odobravat će se kroz dva programa, odnosno kroz program razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju za što je predviđeno 1.500.000,00 kuna te kroz program razvoja turističkih inicijativa i proizvoda za što je također predviđen iznos od  1.500.000,00 kuna.

Potpore za programima destinacijskih menadžment kompanija

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose ciljevima kao što su aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa i kreiranje novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske, obogaćivanje turističke ponude, razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju te na kontinentu, stvaranje prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista na pojedinu destinaciju u Hrvatskoj. Sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda, a riječ je o ukupno 2.000.000,00 kuna, što u odnosu na prošlogodišnji javni poziv i budžet od 500.000,00 kuna predstavlja značajno povećanje.

Sve detalj i uvjete o Javnim pozivima pogledajte na web stranici Hrvatske turističke zajednice.

POGLEDAJ JOŠ NOVOSTI:

01.04.2017

[fb_button]

IZVOR: hrturizam.hr

KOMENTARI