Prihvaćanje uvjeta korištenja

Molimo vas da prije korištenja ovog portala pažljivo pročitate sljedeće uvjete korištenja.
Termini “Triprabbits”, “mi”, “naš”,”naše” i “nas” odnose se na Triprabbits j.d.o.o;
termini “vi” i “korisnik” odnosi se na klijenta koji posjećuje web stranicu localhost i/ili postavlja sadržaj na web stranicu localhost.
Pristupanje portalu Triprabbits ili njegovo korištenje nudi Vam se samo pod uvjetom da prihvatite sve odredbe, uvjete, i napomene koje su navedene u nastavku. Ako ne prihvatite sve ove uvjete napomene i odredbe, nemate ovlaštenje koristiti web-stranicu Triprabbits. Triprabbits pridržava pravo izmjene ovih pravnih uvjeta korištenja internet stranice u bilo kojem trenutku, a navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni, i to bez obveze prethodne najave.
Triprabbits neće biti odgovoran za nikakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, a svako Vaše daljnje korištenje web stranica ili ponuđenih usluga podrazumijevat će da Vi prihvaćate izmijenjene odredbe. Ukoliko se za neku odredbu, uvjet ili napomenu iz ovih uvjeta nađe da je pobojna ili ništavna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi uvjeta i napomena iz ovih uvjeta.

Kolačići i polica privatnost

U cilju kvalitetnije usluge mi koristimo kolačiće. Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika stranice web servisa koju posjeti. Koristimo ga kako bismo došli do podataka već pohranjenih u bazama Triprabbits pa ih stoga ne morate ponovno unositi svaki put kada se želite logirati. Također nam omogućuju mjerenje aktivnosti na našim stranicama, te ostalog. Korištenjem web stranice triprabbits Vi pristajete na uporabu kolačića.
Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se slaže da će sadržaj i usluge Triprabbits uključivati reklame, poruke administratora, obavijesti i slične stvari.

Sadržaj

 • Triprabbits sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Morate biti svjesni da informacije na stranicama localhost i na stranicama na koje vode linkovi druge web stranice mogu sadržavati pogreške, biti nepotpune, da mogu biti prejudicirane ili da su zastarjele.
 • Triprabbits pridržava pravo na promjene, ograničenje pristupa određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave, zadržava pravo na privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetskih stranica iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti u svako doba.
 • Vi prihvačate da nećete koristiti ovu web stranicu ili njezin sadržaj u komercijalne svrhe; nadgledat i kopirati bilo koju informaciju ili sadržaj web portala Triprabbits pomoću alatki za izvlačenje podataka, robota, programa tragača ili drugih automatskih sredstava ili ručnih procesa.

Korisnik, registrirani korisnici i sadržaj kreiran od strane korisnika

 • Ako ste mlađi od 18 godina potrebno je dopuštenje roditelja prije registracije ili korištenja web portala Triprabbits.
 • Kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost da ga se putem elektroničke komunikacije kontaktira te da prima obavijesti i materijale vezane za promotivne aktivnosti Triprabbits.
 • Korištenjem sadržaja web portala Triprabbits korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost i Triprabbits ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem portala Triprabbits.
 • Korisnicima je zabranjeno: postavljati poveznice (linkove) na bilo koji dio ove naše web stranice za bilo koju svrhu; koristiti našu web stranicu ili njezin sadržaj u komercijalne svrhe; koristiti pauka robota ili druga automatizirana sredstva; distribuirati, prodavati, emitirati, prenositi ili koristiti informacije ili sadržaj sa web stranice Triprabbits; koristiti web portal triprabbits na način da se pristup istome vrši putem druge stranice, mirrora ili portala putem linka te na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa Triprabbits otvaraju unutar tuđe domene, portala ili neke web stranice; prilagođavati, dekompilirati, uređivati, rastavljati ili obrnuti inženjering softverskih programa koji se koriste na portalu Triprabbits; objavljivanje i prikupljanje osobnih podataka te sve ostale slične radnje.
 • U slučaju nedopuštenog , neovlaštenog, i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (teksta, fotografije, softvera, glazbe, audiovizualnog sadržaja, aplikacije te svega ostalog na web portalu Triprabbits), pridržavamo pravo pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima te potraživati naknadu štete od korisnika.
 • Registriranjem na Triprabbits korisnik je obavezan proći postupak registracije, dužni ste unijeti istinite podatke te odabrati korisničko ime i šifru.
 • Triprabbits zadržava pravo na odbijanje registracije korisnicima, ukidanje, uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i to bez prethodne obavjesti ili najave.
 • Registiranim korisnicima je zabranjeno: lažno predstavljanje, zlouporaba tuđeg identiteta koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe, širiti ili objavljivati sadržaje zaštićene autorskim pravima, distribuirati nedoličan, vulgaran, nepristojan ili nezakonit sadržaj, vrijeđati bilo koje osobe, maltretirati, prijetiti, obmanjivati te na bilo koji drugi način povređivati prava drugih korisnika portala Triprabbits i drugih web stranica, uploadati datoteke koje sadrže crve, viruse ili bilo kakav software koji nanosi štetu, netematski sadržaj, oglašavanje, kršenje autorskih prava, spamanje, kršenje bilo kojih drugih važećih zakona.
 • Pri korištenju portala Triprabbits korisnik preuzima odgovornost za podatke koje daje.
  Vi (korisnik) ste suglasni da pod kaznenom odgovornošću i materijalnom odgovornošću jamčite da postavljanje Vašeg materijala na Triprabbits ne vrijeđa autorska, ugovorna i druga intelektualna prava vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba;
  Vi (korisnik) ste suglasni da pod kaznenom odgovornošću i materijalnom odgovornošću jamčite da ste nositelj intelektualnog vlasništva na sav materijal koji postavljate na Triprabbits;
  Vi (korisnik) ste suglasni da pod kaznenom odgovornošću i materijalnom odgovornošću da ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zlouporabe ovdje navedenih prava trećih osoba.
 • Triprabbits se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi sa zaštitom i povredom autorskih prava te ni na koji način nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju korisnici na web portalu Triprabbits.
 • Vi (korisnici) nam dozvoljavate trajno, neisključivo, neopozivo uređivanje, prilagođavanje, pohranjivanje, ili na neki drugi način korištenje bilo kojeg sadržaja koji ste vi postavili na web portal Triprabbits.
 • Korisnik je dužan prijaviti Triprabbits portalu neovlašteno korištenje njegovog korisničkog računa.
 • Triprabbits zadržava pravo da u slučaju opravdane prijave bez obavijesti ukloni bilo koji materijal koji nije u skladu s pravilima i propisima. Triprabbits zadržava pravo da isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši pravila i uvjete korištenja te može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.
 • Triprabbits ne odgovara za neovlašteno korištenje korisnikovog korisničkog računa, niti za eventualnu štetu nastalu na taj način. Registrirani korisnici međusobno mogu jedni drugima slati privatne poruke i sadržaj. Triprabbits za takve poruke i sadržaj ni na koji način ne odgovara.
 • Triprabbits ne odgovara za prijenos podataka preko interneta. Prijenos podataka nikada ne može biti potpuno siguran te je moguće da treće osobe koje nisu pod kontrolom Triprabbitsa nezakonito presretnu Vaše (korisnikove) privatne poruke. Stoga ne možemo jamčiti sigurnost informacija koje šaljete te takve prijenose vršite na vlastitu odgovornost.

Autorska prava

Na portalu Triprabbits sve informacije, vizualni identitet, sadržaj, aplikacije, sofver, infrastruktura te ostalo su u vlasništvu Triprabbits j.d.o.o. te su zaštićeni u skladu s odrebama Zakona o autorskim i srodnim pravima, kaznenim Zakonom te Zakonom o žigu. Nije dopuštena komercijalna upotreba, zabranjeno je objavljivanje, pohranjivanje, javno prikazivanje, prenošenje, sudjelovanje u prijenosu , mijenjanje, reproduciranje, prodaja, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta zlouporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja. U suprotnom postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete zakonskim sankcijama.

Obeštećenje

Vi (korisnici) prihvačate da obeštetite i branite Triprabbits, u vezi sa bilo kakvim tužbama, a koje potražuje treća strana usljed vašeg:
1. Vašeg korištenja web stranice;
2. Kršenja ovog Ugovora
3. Kršenja bilo kakvog zakona ili prava treće strane.

Odricanje od odgovornosti

 • Prihvaćanje odricanja od odgovornosti nužan je preduvjet korištenja sadržaja i usluga Triprabbits.
 • Mi ne garantiramo da su materijali na Triprabbits portalu dostupni ili prikladni za korištenje izvan Hrvatske. Ako Vi (korisnik) ipak izaberete pristup našem web portal Triprabbits izvan Hrvatske to činite po samostalnom nahođenju i snosite odgovornost za postupanje u skladu sa lokalnim zakonima.
 • Triprabbits nije odgovoran korisniku ni trećim osobama za štetu, bilo neimovinsku ili imovinsku, kolateralnu ili posrednu, a koja je povezana s korištenjem usluga i sadržaja na Triprabbits portalu ili proizlazi iz njega.
 • Triprabbits portal se nije ni sa čime obvezao te se ovime odriče svake dužnosti ili obveze u vezi s redovitim ažuriranjem bilo koje stranice kojoj pristupate preko web portala Triprabbits
 • Na Triprabbits portalu informacije mogu sadržavati pogreške, biti nepotpune, mogu biti prejudicirane ili zastarjele kao i na drugim web stranicama na koje vode linkovi. Korištenjem sadržaja Triprabbits portala korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo na vlastitu odgovornost i Triprabbits se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu nastalu štetu.
 • Triprabbits se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi sa zaštitom i povredom autorskih prava korisnika te ni na koji način nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju posjetitelji na web portalu.

Nadležnost, primenjivo pravo i spor

 • Ako je došlo do spora i utvrdi se da je Triprabbits odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je nastao zbog vašeg (korisnikovog) korištenja web portala ili su na bilo koji način povezani sa njima ukupan iznos naknade ni u kojem slučaju neće preći 100,00 HRK (Stotinu Hrvatskih kuna), koji god iznos je veći.
 • Za sve sporove i zahtjeve koji bi mogli proizaći iz korištenja web portala Triprabbits ili u vezi s njime ovime Vi pristajete na isključivu nadležnost suda u Osijeku (Hrvatska).