Novosti

Započela provjera kakvoće mora za kupanje na Jadranu

kvaliteta mora na jadranu

FOTO: hrturizam.hr

  • Početna
  • »
  • Novosti
  • »
  • Započela provjera kakvoće mora za kupanje na Jadranu

Započela je provedba Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana.

Ispitivanja kakvoće mora trajat će od 22. svibnja. 2017. do 8. listopada 2017. Tijekom tog perioda, kakvoća mora će se pratiti na ukupno 948 točaka. Na svakoj točki ispitivanja planiranoj u okviru Programa praćenja ispitivanja će se vršiti deset puta tijekom sezone, odnosno svakih petnaest dana. Detaljnije informacije o kakvoći mora javnosti su dostupne, na mrežnom pregledniku MZOE: http://baltazar.izor.hr koji omogućuje pregled rezultata kakvoće mora za kupanje u realnom vremenu uz mogućnost aktivnog sudjelovanja javnosti putem unošenja komentara, primjedbi i prijedloga za nove točke ispitivanja.

Kakvoća mora u Hrvatskoj se neprekidno provodi od 1989. godine s ciljem zaštite zdravlja kupača, očuvanja visoke kakvoće mora, održivog upravljanja plažama, promidžbe Jadrana i kvalitete turističke ponude. Ispitivanje se provodi sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje te Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju kakvoćom voda za kupanje, a program provode ovlašteni laboratoriji. Prema posljednjim raspoloživim podacima Europske agencije za zaštitu okoliša (EEA) za 2015. godinu, a koji su izrađeni na temelju rezultata na više od 21.000 točaka ispitivanja na području Europe, po kakvoći mora se Republika Hrvatska nalazi iza Cipra, Malte i Grčke.

U Hrvatskoj more iznimne kvalitete

Prema istraživanju kakvoće mora za kupanje od 2013-2016 u Hrvatskoj je more iznimne kakvoće, te je tako na uzorku od 923 plaža, čak 96.75% izvrsne kvalitete, 1.73% dobre te 0.65 zadovoljavajuće kvalitete a tek osam ili 0.87% plaža je nezadovoljavajuće kvalitete.

kvaliteta mora na jadranu

hrturizam.hr

Hrvatska raspolaže s 91. Plavom zastavom na plažama te 11 u marinama

Hrvatska ima 1.777 km kopnene obale, a ako se računaju i otoci onda to postaje fantastičnih 5.835 km.

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja,čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistieka markica koja je sve brojnijim turistima glavni orijentir prilikom odabira destinacije. Plava zastava je danas najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su upravo plaže i marine. Važno je napomenuti da plaže i marine na stajaćim (slatkim) vodama također mogu biti nosioci međunarodne Plave zastave.

kvaliteta mora na jadranu

hrturizam.hr

Intelektualni vlasnik Plave zastave i međunarodni voditelj ovog programa je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš – Foundation for Environmental Education – FEE, koju je utemeljilo Vijeće Europe 1981. godine. U program je trenutno uključeno 30-ak europskih i 10-ak vaneuropskih država kojima je turizam jedan od strateških ciljeva. Do sada je podignuto preko 3000 Plavih zastava, od toga preko 2500 na plažama i preko 600 u marinama. Plava zastava je priznanje koje se dodjeljuje samo za jednu sezonu, te se zahtjev svake godine mora dostaviti na propisani način ako se želi dobiti Plava zastava.

Cijeli popis pogledajte ovdje

 
POGLEDAJ JOŠ:

 
POGLEDAJ JOŠ NOVOSTI:

23.05.2017

[fb_button]

IZVOR: hrturizam.hr

KOMENTARI